Batch Analízis

Molnár Ferenc, Chován Tibor
 
     A batch analízis a batch technológiák létesítési folyamatának egy lépése - a technológia megfogalmazása (PFD) és az irányító rendszer tervezésének (műszer-, hardver-, és szoftvertervezés) megkezdése között van. Azt a projektenként szinte mindig tapasztalható rést hívatott betölteni, ami az igények megfogalmazása és tényleges kivitelezés részletei között van. Jó, ha ilyen kérdésekre a választ nem a szoftvermérnök adja meg, hanem a batch analizátor, aki a folyamathoz közelebb van, a technológiát jobban ismeri.
     A batch analízis általános ismérvei között igen fontos rendszerfüggetlenség, ami azt jelenti, hogy a batch analízis javaslatait a konkrét rendszer képességeitől függetlenül fogalmazza meg és egy jó rendszer ennek megvalósítását nem korlátozza. A batch analízis által szolgáltatott alapokra természetesen korábbi batch rendszereknél is szükség volt. A folyamatirányító szoftvert készítő mérnökök ezt a feladatot ösztönösen, korábbi tapasztalatuk alapján végezték el. A szisztematikus tervezés azonban könnyebbé, tervezhetően elérhetővé teszi az optimális vagy optimálishoz közeli megoldás megtalálását. A  megfogalmazott módszer a mérnöki gyakorlatban új megközelítés, egzakt megfogalmazását az S88.01 szabvány tette lehetővé. Alkalmazása az eddig kvázi művészmunkához hasonlító batch automatizálást mérnöki tevékenységgé konvertálta.

A batch analízis lépései:

1. Folyamatanalízis -egyszerűsített folyamatleírás irányítástechnikai célokra
2. Strukturálás - a rendszer által követendő hierarchiák kidolgozása (folyamatmodell, fizikai modell)
3. Feladatok szétosztása
4. Alapszintű irányítási struktúrák megválasztása.
5. Procedurális elemek megtervezése (procedurális modell, alapműveleti könyvtár).
6. Mérőköri és beavatkozó lista.
7. Operátori követelmények meghatározása.
Eredmények:
1. az irányítástechnikai megoldás technológia optimális,
2. méréseink szerint a szisztematikusan hierarchizált rendszerek szoftvere strukturált (vö. validálás), rövidebb (esetenként 50 %-kal).
3. ezzel természetesen nemcsak a szoftveres munkát csökkenti, ugyanilyen arányban csökkennek a szoftverhibák számai,
4. könnyebben tervezhető, üzembe helyezhető rendszert eredményez,
5. nő a rendszer megbízhatósága, csökken a szoftver eredetű véletlen jelenségek száma.